Pravidla účasti na tréninku

1. Na výcvik choďte s řádně vyvenčeným psem

2. Ve všech prostorách cvičiště je nutné po svém psu důkladně uklízet

3. Chovejte se ke všemu vybavení i kolegům na výcviku ohleduplně. Nepřivazujte psy na místa, která k tomu nejsou určena a nenechte je, prosím hrabat.

4. Při nevhodném chování Vás nebo Vašeho psa, má trenér právo Vás z výcviku vyloučit bez náhrady

5. Jednotlivě přihlašovanou lekci je možné bez penalizace zrušit 48h předem (toto zrušení můžete provést samostatně ve svém uživatelském účtu), po tomto termínu pouze v případě osobní domluvy s trenérem a to pouze ve výjimečných případech. V případě, že se nedostavíte na objednanou lekci, jste povinni ji v plné výši uhradit. Pokud se jedná o souvislý kurz (z pravidla 11 lekcí), JE MOŽNÉ OMLUVIT POUZE 2 LEKCE A TO 48H PŘEDEM, JINAK JE NUTNO ZA SEBE SEHNAT NÁHRADNÍKA, ABY BYLA LEKCE OMLUVENA !!!!!!
6. Zrušení lekce s ohledem na počasí, které nemůže trenér ovlivnit, není důvodem k náhradě danné lekce. Lekce nebude účtována.

7. Nevstupujte na cvičiště, pokud ještě probíhá předcházející hodina. Počkejte, prosím, na vyzvání instruktora. 

8. Výcvik má být především zábava, chovejme se slušně k sobě navzájem

9. NA CVIČIŠTĚ CHOĎTE VŽDY POUZE SE ZCELA ZDRAVÝM PSEM - JAKÝKOLIV PŘÍZNAK NEMOCI - KAŠEL, PRŮJEM, KULHÁNÍ A DALŠÍ, ZNAMENAJÍ VYLOUČENÍ Z VÝCVIKU BEZ NÁHRADY. Je třeba chovat se ohleduplně a neriskovat rozšíření nákazy jakékoliv nemoci. 

 Děkuji  za respektování těchto jednoduchých pravidel 

Pavla Kamrádová

Psí škola Vychovaný pes